Deans
Dr. B. D. Jitkar

Dean: AcademicsDr. S. D. Bhopale

Dean: IQSCDr. A. L. Jadhav

Dean: Research and DevelopmentDr. R. A. Patil

Dean: Student’s AffairsMr.Sudarshan N. Sutar

Dean: Career Development & Corporate Relations